Bài đăng

Pháp luật về bảo đảm quyền con người trong hoạt động xét xử hình sự ở Việt Nam hiện nay

Title: Pháp luật về bảo đảm quyền con người trong hoạt động xét xử hình sự ở Việt Nam hiện nayAuthors: Nguyễn, Thị Bình
Đào, Trí ÚcKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Quyền con người;Lịch sử nhà nước và pháp luậtIssue Date: 2012Publisher: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 21 tr.Abstract: Tìm hiểu cơ sở lý luận về quyền con người và nghiên cứu những đặc trưng của quyền con người trong xét xử hình sự. Phân tích, đánh giá quy đ ịnh của pháp luật bảo đảm quyền con người trong xét xử hình sự. Xác định phương hướng, đề xuất những nộ i dung cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật bảo đảm thực hiện quyền con người trong xét xử hình sựURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6722

Một số vấn đề pháp lý về đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên

Title: Một số vấn đề pháp lý về đầu tư tại tỉnh Thái NguyênAuthors: Nguyễn, Minh CảnhKeywords: Luật kinh tế;Thái Nguyên;Đầu tưIssue Date: 2010Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 87 tr.Abstract: Làm rõ các nền tảng về mặt lý luận của pháp luật về đầu tư (Bao gồm đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam) trên cơ sở các lý luận về kinh tế học, quá trình hình thành và phát triển của các chế định pháp lý về đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cũng như thực tiễn của một nền kinh tế chuyển đổi ở Việt Nam từ đó làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá phân tích thực tiễn đầu tư của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay. Làm sáng tỏ các chủ điểm pháp lý về các vấn đề cơ bản của pháp luật đầu tư hiện nay.Cụ thể là một số chế định cơ bản của luật đầu tư năm 2005, thực tiễn các chính sách và hoạt động đầu tư tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên với những đặc thù của một tỉnh có nền công nghiệp phát triển khá sớm và là một bộ phận quan trọng của vùng kinh tế Đông bắc bộ. Đưa ra một s…

Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam

Title: Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh ở Việt NamAuthors: Vũ, Thị Thuý HằngKeywords: Cạnh tranh;Luật kinh tế;Pháp luậtIssue Date: 2005Publisher: ĐHQGCitation: 106 tr.Abstract: Nghiên cứu lý luận về cạnh tranh không lành mạnh và pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh, khẳng định việc ra đời của pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh và đẩy mạnh việc thực thi các quy định đó trong điều kiện Việt Nam hiện nay. Tập trung làm rõ thực trạng cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam. Phân tích các quy định pháp luật hiện hành của nước ta về chống cạnh tranh không lành mạnh. Nêu một số kiến nghị nhằm tăng cường hiệu lực thi hành pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnhURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12384Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tội tổ chức đánh bạc theo luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn thành phố Đà Nẵng).

Title: Tội tổ chức đánh bạc theo luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn thành phố Đà Nẵng).Other Titles: Gambling Organized Offence under Vietnam Penal Code (based on actual data in Da Nang city area).Authors: Lê, Hồng NamKeywords: Luật hình sự;Luật và pháp chế;Tội tổ chức đánh bạc;Việt NamIssue Date: 2016Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16744

Vai trò của điều tra viên trong giải quyết vụ án hình sự (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Hưng Yên)

Title: Vai trò của điều tra viên trong giải quyết vụ án hình sự (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Hưng Yên)Authors: Nguyễn, Hồng QuânKeywords: Điều tra viên;Luật hình sự;Vụ án hình sự;Luật và pháp chếIssue Date: 2016Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 98 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17005

Tội trộm cắp tài sản theo luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu xét xử trên địa bàn tỉnh Quảng Nam).

Title: Tội trộm cắp tài sản theo luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu xét xử trên địa bàn tỉnh Quảng Nam).Other Titles: Crime of stealing property in Criminal law of Viet Nam (based on real figures of adjudicating criminal cases in Quang Nam province)Authors: Nguyễn, Thị Thu BaKeywords: Luật hình sự;Tội trộm cắp tài sản;Luật và pháp chếIssue Date: 2016Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16746

So sánh quy định của bộ luật hình sự Việt Nam và quy định của bộ luật hình sự một số nước về tội rửa tiền Authors: Giang, Thị Thảo

Title: So sánh quy định của bộ luật hình sự Việt Nam và quy định của bộ luật hình sự một số nước về tội rửa tiềnAuthors: Giang, Thị ThảoKeywords: Tội rửa tiền;Luật và pháp chế;Luật hình sự;Việt NamIssue Date: 2016Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16743